FERIMP 2 S.C. ŚWIDNICA PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ŚRUTÓW

Śrut staliwny kulisty

Specyfikacja :
Śrut staliwny kulisty jest śrutem lanym o twardości 460–560 HV ± 40 HV (46–53 HRC) wg ISO 11125–3.
Skład chemiczny zgodny z normą ISO 11125–1 i SAE J827.
Zawartość w staliwie:
węgla–C: 0,8–1,2%
manganu-Mn: 0,35-1,2%
krzemu–Si: minimum 0,4%
siarki-S i fosforu–P: maksimum 0,05%.
Wielkość ziaren śrutu według rozsiewu od S 70 do S 1320 zgodnie z SAE J444 AUG 84 poprawioną w maju 1993.
Główne zastosowanie do oczyszczarek posiadających koła rzucające śrut:
oczyszczania odlewów z mas formierskich,
usuwania nadlewów z odlewów i wyrobów hutniczych,
usuwanie zendry hutniczej z blach i kształtowników,
usuwanie zadziorów z odlewów,
wyrobów hutniczych oraz powstałych podczas prac ślusarsko–montażowych,
usuwanie ostrych krawędzi.
Porównanie określenia wielkości ziaren śrutów
Śrut staliwny łamany 

Specyfikacja :

Śrut staliwny łamany wysokowęglowy wg normy ISO 11125–1, powstaje w wyniku rozkruszenia śrutu staliwnego lanego okrągłego.

Oferujemy go w trzech standardowych twardościach wg normy ISO 11125-3:
GP : 450 – 550 HV ± 40 HV (45 – 52 ± 2 HRC).
GL : 600 – 700 HV ± 45 HV (54 – 59 ± 2 HRC).
GH : 800 – 950 HV ± 60 HV (64 – 68 ± 3 HRC).

Skład chemiczny jak śrutu okrągłego wysokowęglowego zgodny z ISO 11125–1.

Wielkość ziaren śrutu łamanego według rozsiewu: G 10 do G 325 wg SAE J444 AUG 84 poprawioną w maju 1993 roku.

Główne zastosowanie śrutów ostrokrawędziowych do pneumatycznej obróbki strumieniowo – ściernej w komorach i kabinach w celu:
oczyszczanie powierzchni z zanieczyszczeń i zdegradowanych powłok,
nadawanie powierzchni chropowatości dla zwiększenia przyczepności powłok ochronnych,
ujednolicanie wyglądu powierzchni,
usuwanie zadziorów i nadlewów,
usuwanie nagarów z odlewów utwardzonych cieplnie GL.
Ferimp 2 Spółka Cywilna Świdnica Tomasz Łysoń, Sylwia Błasiak Bystrzyca Górna 61c, 58-114 Bystrzyca Górna NIP 884-270-57-22 Tel. 74-853-81-99